Art-Trans .ćwik nip

  • Art-Trans PPHiU Artur Ćwik Kopalnia kruszyw budowlanych, piasek, żwir

    Firma rozpoczęła działalność w roku 1992 pod nazwą „ UsługiTransportowe Artur Ćwik. Początkowo zajmowała się głównietransportem i budową dróg. W tym okresie realizowała inwestycje wgminach: Obryte, Rząśnik, Wyszków, Dłudosiodło. W 1998 roku wraz zezmianą nazwy na „ PPHiU Art-Trans” zmienił i rozszerzył się równieżprofil działalności, firma uzyskała koncesję na wydobycie kruszyw izostała otwarta kopalnia kruszyw naturalnych „ Łubienica V” . Lata1999-2000 to stały rozwój parku maszynowego, powiększenie terenukopalni. W 2002…
    Irysowa 1 Skłudy