arkada płońsk opinie

  • © 2006-2011 Arkada. Wszelkie prawa zastrzeżone.

    Arkada Budownictwo świadczy wysokiej jakości usługi budowlane wkraju i za granicą.Działania dywersyfikacyjne zachęciły władze firmy do podjęciaaktywności na kilku ściśle powiązanych ze sobą płaszczyznach,efektywnie się uzupełniających. Wynikiem takiej strategii jestoferta Arkady, obejmująca zarówno działalność usługową, jak ihandlową - sprzedaż różnorodnych materiałów budowlanych.Kadra kierownicza firmy Arkada kreuje nowy model biznesuwykorzystujący najlepsze doświadczenia w każdym z obszarów jejdziałalności.Zapraszamy Państwa do zapoznania się z pełnym spektrum ofertyprzedsiębiorstwa Arkada i współpracy w interesującym Państwazakresie.
    ul. Grunwaldzka 8 Płońsk